U panského dvora

1. U panského dvora
náš Vitoušek orá,
strakaté volečky má.
Až pole doorá
na mě si zavolá
on mě už zdaleka zná.

2. Darmo ty můj milý,
Vitoušku rozmilý,
darmo ty na mě voláš.
Volej ve dne, v noci,
není ti pomoci
mě se víc nedovoláš.

3. Já už mám jiného
hocha upřímného,
ten je mi nad tě dražší.
Víc už mě nevolej
hluboko zaorej
navěky lásku naši.