Tedy poženem

Tedy poženem

Tedy poženem a honem,

tam do Betléma pudem.

Poženem a honem,

tam do Betléma pudem.

Ty vezmeš housličky, já dudy mám,

poženem k jesličkám, zahrajem tam.