Splnilo se písmo svaté

Splnilo se Písmo svaté
Splnilo se Písmo svaté, radujme se v Pánu. 
Slunko spásy světu vzešlo z nadehvězdných stanů. 
Z Panny čisté narozen, 
v jesličkách je položen. 

Temná noc se proměnila divem Božím v jasný den. 

Anděl Páně zvěstoval nám  poselství to slavné, 
věrný Bůh že naplnil dnes sliby svoje dávné. 
S nebeskými anděly všechno ať se veselí, 
do Betléma pospíchejme, abychom se klaněli.