Slyšeli jsme v Betlémě

Slyšeli jsme v Betlémě

Slyšeli jsme v Betlémě, že tam leží na seně

to překrásné Jezulátko, ušlechtilé pacholátko.

[: Josef s matkou je hlídá, Josef s matkou je hlídá.:]