Pochválen buď Ježíš Kristus

Pochválen buď Ježíš Kristus
 

Pochválen buď Ježíš Kristus, milej Matěji
Až na věky! Kam pospícháš, bratře Ondřeji?
|:Já do Betléma běžím, co se tam stalo, nevím.
Prosím, bratře, vrať se se mnou, něco ti povím.:|

Naši hoši v noci pásli blízko Betléma,
velká jasnost na obloze jako den byla.
|:Andělský zpěv slyšeli, do Betléma běželi,
že se narodil Spasitel v pravdě zvěděli.:|