O Vánocích

O Vánocích

Ref.: O Vánocích
až uslyšíš rolniček zvonění,
stromečku vábení budem si
blíž budem si blíž.

Purpura zavoní, smysly nám zmámí.
Přijď, lidem dobře je, když nejsou sami,
přijď, lidem dobře je, když nejsou sami.

Ref.: O Vánocích…


Krajina stříbrem se třpytí a zebe.
Přijď, budeš blízko nás, my blízko tebe,
přijď, budeš blízko nás, my blízko tebe.

Ref.: O Vánocích…

Zvonečky cinkají do ztichlých chvílí,
přijď, štěstí prostřem si na ubrus bílý,
přijď, štěstí prostřem si na ubrus bílý.

Ref.: O Vánocích…