Mezi horami

Mezi horami

/: Mezi horami lipka zelená. :/
/: zabili Janka, Janíčka, Janka,
miesto jeleňa. :/

/: Keď ho zabili,zamordovali, :/
/: na jeho hrobě, na jeho hrobě
kříž postavili. :/

/: Ej křížu křížu, ukřižovaný, :/
/: zde leží Janík, Janíček, Janík
zamordovaný. :/

/: Tu šla Anička plakat Janíčka. :/
/: Hned na hrob padla a viac nevstala
dobrá Anička. :/