Lásko, bože, lásko

Lásko, bože, lásko,
kde ťa l'udia berú?
/: Na horách něrasťješ,
 v poli ťa nesejú. :/

Lubosti, lubosti,
mala som ťa dosti,
/: ale už ťa nemám
ani medzi prsty. :/

Ke by sa ta láska
na poli rodila,
/: nejedna panenka
by pro ňu chodila. :/