Koupala se Fridolínka

Koupala se Fridolínka

1. /: Koupala se Fridolínka ve vodičce studený, :/

/: jel okolo mládeneček na pěkným vraným koni. :/

2. /: Co tu děláš, má panenko, ve vodičce studený? :/

/: Peru čepce, viju věnce z tý pěkný rozmarýny. :/

3. /: Komupak dáš, má panenko, ten věneček zelený? :/

/: Jeden tobě, druhý sobě, třetí panu družbovi. :/