Koleda zvonů (Carol of the bells)

TEXT:

Hle, zvony zní,

nádherně zní,

na chvíli buď bez starostí.

Vánoce jsou čas radostí,

 láska a klid se rozhostí.

Ding dong, ding dong,

hle, zvony zní,

zpívají dál bez ustání.        

Říkají nám: lásku a smích

dávejte všem o Vánocích.

Zvony bijí, sílí jim hlas,

zní krajinou každému z nás:

Gloria in excelsis deo! Glo-o-o-o-o-oo-ri-a!

(Hle, zvony zní, )

nádherně zní.

Vánoce jsou čas radostí,

 láska a klid se rozhostí.

Ding dong, ding dong,

hle, zvony zní,

zpívají dál bez ustání.        

Říkají nám: lásku a smích

dávejte všem o Vánocích.

Zvony bijí, sílí jim hlas,

zní krajinou každému z nás.

Z dáli nám znějí stříbrné zvony,

písně radostné,

Vánoc je čas.

Z dáli nám znějí, vesele zvoní

písně radostné,

Vánoc je čas.

Gloria in excelsis deo! Glo-o-o-o-o-oo-ri-a-a!

Hle, zvony zní,

nádherně zní,

na chvíli buď bez starostí.

Vánoce jsou čas radostí, (áááááááá)

 láska a klid se rozhostí. (áááááááá)

Zvony bijí, sílí jim hlas,

zní krajinou každému z nás.

Z dáli nám znějí stříbrné zvony,

písně radostné,

Vánoc je čas.

Z dáli nám znějí, vesele zvoní

písně radostné,

Vánoc je čas.

Hle, zvony zní,

nádherně zní,

na chvíli buď bez starostí.

Vánoce jsou čas radostí,

 láska a klid se rozhostí.

Zvony bijí, sílí jim hlas,

zní krajinou každému z nás.

Z dáli nám znějí stříbrné zvony,

písně radostné,

Vánoc je čas.

Z dáli nám znějí, vesele zvoní

písně radostné,

Vánoc je čas.

Merry, merry, merry, merry Christmas,

merry, merry, merry, merry Christmas!

Vánoce jsou čas radostí,

 láska a klid se rozhostí.

(sólo: á-á-á   á-á-á-á

           á-á-á   á-á-á-á)

(sólo: á-á-á   á-á-á-á

           á-á-á   á-á-á-á)

Hle, zvony zní,

nádherně zní.

Gloria! Glo-o-o-o-ri-a!

Hle, zvony zní,

nádherně zní.