K Ježíškovi do Betléma

K Ježíškovi do Betléma

1. K Ježíškovi do Betléma půjdeme, aj půjdeme,

jemu zpívat, jemu trúbit budeme, aj budeme

takú notu veselú a dávno neslýchanú,

že se nám narodil v městě Betlémě.

2. K Ježíškovi do Betléma půjdeme, aj půjdeme,

mléka, medu na kašičku věnujme, aj věnujme,

by dítě sladce spalo, v peřinkách se ohřálo,

jenž přišel dnes z nebe, to mu zanesme.