Já malý přicházím

Já malý přicházím

1. Já malý přicházím koledovat,

co umím o Kristu prozpěvovat.

Že se narodil v betlémě v chlévě

chci zvěstovat.

2. Chudý je, nahý je, trpí zimu,

kdybych měl, co by chtěl, dal bych jemu.

Já, malý žáček, plínku i fáček,

i peřinu.