Co již dávní proroci

Co již dávní proroci

1.Co již dávní proroci lidem zvěstovali,

Duchem svatým pohnuti viděti si přáli

Krista Pána vtělení v život Panny čisté.

Toho jsme se dočkali v tomto čase jistě.

2. I na nebi andělův zdálo se předivné

jeho svaté vtělení a velmi tajemné.

Od věků neslýchána milost tak přehojná,

aby Bůh vzal na sebe podobu člověka.