Bratře Kubo

Bratře Kubo, bratře Kubo,

ještě spíš, ještě spíš?

Venku slunce září, ty jsi na polštáři,

vstávej již, vstávej již.